Företagsgåvor

Matgåvor & Godis
Gåvorkort
Inredning m.m

Sommarpresenter

Segmentas filosofi

Vi arbetar med allt från börsnoterade stora bolag till små ägarledda bolag.

Sedan starten av företaget 1991 har det på många sätt varit en fantastiskt spännande tid som jag vill likna vid en resa in i det okända. Från att ha varit ett litet ?källarföretag? har Segmenta vuxit till ett service- och tjänsteföretag med ett rikt utbud av sport och fritidsartiklar till företag och företaget har idag kontor i Kista.

Det tog några år att hitta vår nuvarande affärsidé och jag är helt övertygad om att vi idag hittat en linje i vår profilering som är helt rätt och som vi skall följa. Redan i ett tidigt stadium kände jag ett starkt behov av att slå fast hur vårt företag skall upplevas av kunder och leverantörer.

Företaget växte och därmed också antalet anställda. Det blir då desto viktigare att alla drar åt samma håll och har förstått företagets grundläggande värderingar och filosofi. Där ingår också med vilken inställning vi gör vårt dagliga arbete och hur vi ser på såväl arbetskamrater, leverantörer och inte minst kunder. Detta vill jag kalla för vår företagskultur som utgör en modell för hur jag vill att vi arbetar, tänker och handlar på jobbet och faktiskt även privat. Målsättningen är att vi skall känna stolthet över vårt yrke och för vårt företag, vilket borgar för att uppgifter sköts med stor kvalitetskänsla.

Att arbeta på Segmenta är lite av en livsstil. Det är min hundraprocentiga övertygelse att detta är en av de mest avgörande faktorer för hur vi kommer att lyckas i framtiden. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för medarbetarnas mänskliga utveckling i vid bemärkelse. Företagets tillväxt i form av nya kunder, marknader, och produkter skapar möjligheter för individens utveckling. Till vårt företag skall människor söka sig som tror att de själva skapar sin egen och företagets framtid. Visionen och människosynen drar till sig dessa människor. Till den sorts företagskultur som finns hos Segmenta kommer människor för att ge av sig själva. Genom att tjäna företaget och kollegorna bidrar man bäst till sitt eget personlig växande. Här är ödmjukhet en ledstjärna som prövas mest när framgången är som störst.

Jag har därför på följande sidor försökt utveckla vad jag menar med det jag kallat Segmentas filosofi. Min målsättning är att du som nuvarande eller blivande kund, leverantör ny eller gammal medarbetare i företaget tar del av detta och kommer med synpunkter på sånt som du tycker är oklart, konstigt, fel eller kanske rentav bra.

Grundare Joakim Kumlin