Företagsgåvor

Matgåvor & Godis
Gåvorkort
Inredning m.m

Företagsgåvor

Allmänna villkor

Segmenta erbjuder ett brett sortiment av presentreklam, profilkläder och skräddarsydda events. Vi utmärker oss genom att förutom ett traditionellt profilreklam sortiment erbjuda och sälja ett stort sortiment av välkända varumärken som normalt inte förekommer i profilbranschen.

Här nedan har vi definierat villkor som gäller vid köp hos oss om inget annat avtalats.

Priser

Samtliga priser på Segmentas Webbplats är angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt. Detta innebär att Köpare står för fraktkostnader. Priserna som anges på Segmentas Webbplats gäller tills vidare, och kan när som helst ändras. Exempel på tillfällen då de ändras kan vara förändringar i valutakurser eller felskrivningar.

Betalningsvillkor

Om Köpares kreditvärdighet av Segmenta bedöms som god, ges 30 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkänd order och Segmenta förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert. Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via betalkort, alternativt med Bankgiro. Om Köparen har angivit en deadline så kan endast den garanteras under förutsättning att betalning är Segmenta tillhanda samma dag som Köparen godkänt offert och korrektur. Vid en situation då betalning ej är Segmenta tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Segmenta att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 50 kr i påminnelseavgift. Produkterna tillhör Segmenta fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

Produkter

Samtliga produktbilder på Segmenta.se skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om ni vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av Segmenta innan beställning läggs. Detta debiteras enligt vårt angivna pris.

Märkning

När Köparens produkt märks med logotyp eller dylikt så kan viss nyansavvikelse förekomma. Tryckfärger anges enligt Pantone Matching System (PMS-skalan) och viss nyansavikelse kan förekomma beroende på material och färg på underlaget. En Pantone (PMS) kod ska endast tjäna som referens och ska ej ses som en exakt färg. Köpare kan alltid beställa ett provexmplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att Köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela Segmenta skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck. Korrekturer skall ses som en fingervisning av slutresultatet, och exakt storlek på logotype garanteras ej, om inte annat avtalats.

För produkter som trycks med offset- eller digitaltryck där tryckfärgerna anges enligt CMYK-skalan ges inga färggarantier på trycket på färdig produkt. Om exakta färger önskas måste Köparen tillsammans med order bifoga ett färgprov på hur färdigt tryck ska se ut. Färgprovet ska vara på papper och postas till Segmenta i direkt anslutning till order. Extra kostnader för provtryck kan tillkomma samt att leveranstiden kan komma att förlängas.

Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Segmenta innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typnsitt, stavning etc övergår på Köparen. Segmenta ansvarar ej för fel som inte är rättade. Svar på korrektur ska ske inom 1 arbetsdag för att undvika leveransförsening. Leveranstid räknas alltid från godkänt korrektur.

Segmenta reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Levererat antal faktureras.

Leverans

Kostnad för leverans till Köpare sker alltid på Köparens bekostnad, om inte annat avtalats. Leveranstid är alltid en uppskattning och gäller från godkänd korrektur. Försenad leverans som beror på transportföretaget som av Segmenta fått i uppdrag att transportera varor tar Segmenta inget ansvar för. Köparen ansvarar för att i samband med beställning uppge en korrekt leveransadress med eventuell portkod samt att adressen är bemannad under arbetstid (vardagar mellan kl 8:00-17:00).

Om den av Köparen angivna adressen inte är bemannad transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) tillkommer en kostnad om 120 kr för avisering och ny utkörning. Efter 15 dagar returneras produkterna till Segmenta och då tillkommer även kostnad för returfrakt till Segmenta samt ny frakt till Köparen.

Returrätt

Kontakta alltid kundtjänst innan retur. Köpare ansvarar för eventuell fraktkostnad vid retur. En skriftlig reklamation ska alltid komma Segmenta tillhanda inom 5 arbetsdagar från det att Köpare mottagit gods. Returrätt kan endast åberopas efter av Segmenta godkänd reklamation.

Referenser

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Segmentas webbplats.

Annullering

Om en order önskas bli annulerad av Köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Segmenta debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum 800 kr per order.

Reklamation

Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta Segmenta skriftligen och reklamera de fel som finns. Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Segmentas ansvar

Segmentas ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 20% av Segmentas försäljningspris. Segmenta är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Segmentas dröjsmål. Segmenta tar inget ansvar för indirekta förluster.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal.